Turizm Merkezleri

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ve Turizm Merkezleri (TM), turistik değer taşıyan alanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen alanlardır. Bu bölgelerde turizm tesisi yatırımları için bürokratik süreçler azaltılmış olup yatırımların hızlı gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bölgelerde turizme zarar verici unsurların gelişinin engellenmesi sayesinde bu alanlardaki turizm yatırımları uzun vadede sanayi kirliliği gibi faktörlerden olumsuz etkilenmeksizin faaliyetlerini sürdürebilme kolaylığına sahiptir.

KTKGB’lerde gerçekleştirilen turizm yatırımları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. 6 bölgeli teşvik sisteminde 5. bölge destekleri, diğer bölgelere kıyasla daha yüksek oranda devlet desteği sağlamaktadır. Ayrıca Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki desteklerden de yararlanabilmektedir.

Balıkesir’de Erdek, Avşa, Paşalimanı ve Ekinlik’te 29.004 hektar büyüklüğündeki alan KTKGB sınırları içine alınmıştır.

İlan edilen TM’lerin hepsi termal vasıflı olup, 8994,43 hektar büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır.