Özel Endüstri Bölgeleri

Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere hazırlanan 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 19/01/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bürokrasinin azaltılması ve uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Endüstri Bölgeleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği ise 06/08/2019 tarihli ve 30854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Endüstri Bölgeleri 3 gruba ayrılmaktadır.

1.Karma/İhtisas Endüstri Bölgeleri

2. Münferit Yatırım Yeri

3. Özel Endüstri Bölgesi

endustribolgelerinesaglanandestekvetesvikler_1.pdf
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2023 Web Tasarım