Balıkesir'de Sanayi

BALIKESİR İLİ SANAYİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI

Türkiye gelişmekte olan ekonomisiyle dünya ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir. Global ölçekteki işletmeler, yatırım kararları alırken Türkiye’yi öncelikli olarak değerlendirmekte, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum, doğal kaynaklar ve yetişmiş iş gücü gibi unsurlar sayesinde yatırımcılar birçok avantaja sahip olmaktadır.

Ülkemizde sanayinin yoğunlaştığı coğrafi bölge Marmara Bölgesi’dir. Ülke genelinde sanayi işletmelerinin yaklaşık yüzde 70’i başta İstanbul olmak üzere 12 ilde yoğunlaşmıştır. Balıkesir’in yakın çevresinde yer alan gelişmiş illerin sanayi yapısına bakıldığında sanayi için bir doygunluk olduğu, yeni yatırımlar bir yana mevcut yatırımların genişlemesi için bile yatırım arazisi bulunamaması söz konusudur. Bu kapsamda sanayinin taşınması için Balıkesir ili rezerv alan niteliğinde görülmekte ve sanayinin yeni odağı olmaya adaydır.

 

Yetişmiş iş gücü, gelişmiş kara-hava-deniz ulaşımı, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, sanayi merkezlerine ve metropollere olan yakınlığı, her türlü sanayi yatırımının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü barındırması ve buna benzer birçok avantajıyla Balıkesir sürdürülebilir yatırımlara ev sahipliği yapmak adına öne çıkmaktadır.

Yatırımlar için uygun arazi varlığı, işletmelere ciddi avantajlar sunan bölgesel teşvik ve destekler, arazi fiyatlarının uygunluğu ve kurumlar arası koordinasyon yatırımlar için Balıkesir’i daha cazip hale getirmektedir.

Sanayi yatırımlarının bölgemize taşınması hususunda göz önünde bulundurulması önem arz eden diğer bir unsur ise ulaşım ve lojistik yapısıdır. Balıkesir’in İstanbul, Bursa ve İzmir gibi üç büyük sanayi merkezine yakın olmasının sağladığı avantaj ile birlikte Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin tamamlanması ulaşım ve lojistik anlamında bölgeye önemli bir güç katacaktır. Ayrıca Balıkesir kent merkezinde yer alan Gökköy Lojistik Merkezi; Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO) projesinin en önemli toplanma ve aktarma merkezi olarak işlev görecektir. Çünkü BALO’nun en önemli amacı mevcut durumda kullanılan Anadolu’dan gelip, İstanbul boğazını geçerek Avrupa’ya ulaşan eski demiryolu rotasına alternatif olarak, Marmara Denizini Bandırma-Tekirdağ arasında Tren Ferisi ile geçilen yeni bir rota oluşturulmasıdır. Ulaşım ağında önemli görevler üstlenen Bandırma ise büyük ölçekli sanayi tesisleri, uluslararası limanı ve demiryolu bağlantısının sağladığı avantajlar ile bölgenin sanayi merkezi durumundadır.

Balıkesir’de 24 adet irili ufaklı sanayi sitesi bulunmaktadır, 3’ü kurulum aşamasında 5’i faal toplam 8 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Faal durumdaki OSB’lerden 2’si alan genişleme çalışmalarına devam etmektedir. Organize sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon, yatırım ortamı için güçlü bir profil oluşturmaktadır.

Balıkesir’de Öne Çıkan Sanayi Kolları

Balıkesir’de çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 2500'den fazla işletme bulunmaktadır. Başlıca imalat konuları ise gıda ürünleri, yem imalatı, maden, ağaç ve orman ürünleri, kimya ve plastik, metal ürünleri, makine ve teçhizat, elektrik-elektronik ve motorlu taşıt parçaları üretimidir.

Balıkesir; kuzeyde Bandırma ve çevresi, merkezde Altıeylül-Karesi ve çevre ilçeler ile batıda Körfez ilçeleri olacak şekilde 3 aks olarak ele alındığında, Bandırma ve çevresi; et işleme, kümes hayvancılığı, yağ, öğütülmüş tahıl, yem, deri, kimyasal ürün ve mermer işleme sektörlerinde liderdir. Altıeylül-Karesi ve çevre ilçeler; süt ürünleri, tekstil, ağaç ürünleri ve mobilya, metal ürünler, elektrikli teçhizat, tarım ve orman makineleri ile motorlu taşıt parçaları sektöründe öncüdür. Körfez ilçeleri ise zeytin ve zeytinyağı sektöründe ön plana çıkmaktadır. Meyve ve sebze işleme sektörü ise tüm Balıkesir çapında gelişmiştir.

2019 yılı Balıkesir İl Sanayi Durum Raporu verilerine göre Balıkesir il genelinde 2570 firma bulunmaktadır ve firmalarda toplam çalışan sayısı 48.394’tür. Balıkesir’de sanayinin en çok Merkez, Bandırma ve Gönen ilçelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgedeki sanayi işletmelerinin çoğu KOBİ statüsündedir.

İhracat

Sanayi sektörü yatırımlarının ivme kazandığı Balıkesir’de her yıl artan ihracat kapasitesi dikkat çekmektedir.

Gıda, maden, mermer, sentetik çuval, elektrikli araç, kimyasal madde gibi 50 çeşit ürün ihracat ağında yerini almıştır.

2019 Yılı İmalat Sanayi İhracatı 536.957​.000 $ Olarak Gerçekleşmiştir.

Balıkesir İhracat Yapılan Ürünleri:

  • Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
  • Elektrik-Elektronik
  • Madencilik Ürünleri
  • Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
  • Meyve Sebze Mamulleri
  • Zeytin ve Zeytinyağı
  • Deri ve Deri Mamulleri
  • Tekstil Hammaddeleri
  • Diğer Sanayi Ürünleri
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım