OSB'de Yatırım Yapmanın Avantajları

Sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri organize sanayi bölgeleri olmuştur. Organize Sanayi Bölgeleri, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.

OSB’DE YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI

Kar amacı gütmeyen, sanayicisine rekabet edilebilir, kaliteli, uygun fiyatlı enerji temini ve alt yapı hizmeti götürme hedefinde olan OSB’ler, sanayinin ortak sorunlarına ortak çözümler üreten fayda kuruluşlarıdır.

Daha Ucuz Elektrik, Doğalgaz, Su Bedelleri: OSB’ler, iletim müşterisi olduklarında dağıtım şirketine ödenmekte olan kayıp/kaçak, iletim, dağıtım, perakende hizmet bedelleri karşılıklarını ödemeyerek, bu hizmetleri kendisi üreterek, sadece maliyetleri sanayicilere yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu ucuzlama ortalama % 20’leri aşmakta, yapılan yatırımların geri ödemeleri tamamlandığında daha üst oranlara çıkıp sürekli olmaktadır.

OSB’ler, tedarikçi şirketlerden daha uygun fiyatlı doğalgaz temin etmekte ve bunu sanayicisine yansıtmaktadır.

OSB’de içme-kullanma ve proses su kullanımı ile atık su deşarjı bulunduğunu varsayarsak, belediyenin hizmetlerinden yararlanılmıyor olması nedeniyle su birim m3 fiyatları OSB dışına göre daha uygun fiyatlarla yatırımcıya yansımaktadır.

Atık Su Arıtma ve Çevre: Günümüzün yükselen değeri çevre konusunda OSB’ler, önemli avantajlar sağlamaktadır. Gerek atık su arıtma tesisleri kurulumu ve işletmesi, gerek katı atıkların bertarafı ve çevre mevzuatı kapsamında sanayicilerine hem mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekte hem de daha uygun fiyatlı hizmet sağlamaktadır.

OSB’lerde Daha Çok Teşvik ve Destek: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Sistemi kapsamında OSB’lerde yatırım yapan yatırımcılara avantajlar sağlanmaktadır. Bölgesel teşvik kapsamında OSB’lere yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden yararlanmaktadır.

OSB’lerde yatırım yapan işletmeler bu avantajların dışında aşağıdaki avantajlardan faydalanmaktadır:

 • Arazi alımlarında KDV muafiyeti
 • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti
 • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti
 • Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti
 • OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti

Balıkesir’de sanayi yatırımlarına uygun farklı konumlarda 8 Organize Sanayi Bölgesi aktif olarak faaliyet göstermektedir.

 • Toplam OSB Yüz Ölçümü: 1476,66 ha
 • Toplam Sanayi Parsel Sayısı: 950

Balıkesir’deki organize sanayi bölgeleri profesyonel kadrolarca ve modern yönetim anlayışıyla idare edilen, özel sektör hassasiyetleri ön planda tutularak yönetilen sanayi alanlarıdır.

 • Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
 • Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
 • Bandırma Organize Sanayi Bölgesi
 • Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
 • Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi
 • Edremit Tarıma Dayalı   (Süs Bitkileri-Seracılık) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
 • Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
 • Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

İlde organize sanayi bölgeleri için yatırımlar devam etmekte olup, 8 OSB’nin yanı sıra Balya, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları devam etmektedir.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi ve Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcılara avantajlı yatırım ortamının sunulması için genişleme çalışmaları devam etmektedir.

Bölge OSB’lerinde ağırlıklı olarak emek yoğun sektörler faaliyette bulunmakta olup, rekabetçi avantaja sahip olabilecek ileri teknolojili sektörlerde uzmanlaşma açısından bir fırsat bulunmaktadır. Bu sektörlerin başında yenilenebilir enerji, makine, kimya, gıda ve ilaç sektörü gelmektedir. 

Balıkesir’de yer alan yabancı sermayeli yatırımlar çoğunlukla madencilik, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bölgedeki yabancı sermayeli sanayi işletmelerinin hemen hemen hepsinin Avrupa menşeli olduğu görülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanan teşvik sistemi mevzuatı gereği Balıkesir 2. bölgede yer almaktadır. İlçe bazlı teşvik sistemine göre Balya, Dursunbey, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri bir alt bölge (3. bölge) desteğinden faydalanmaktadır. İlde yapılacak yatırımlarda geçerli olan gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği, vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği yatırımların artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Teşvik sistemi kapsamında yatırımlar organize sanayi bölgesinde gerçeklemesi halinde bir alt bölge (3. bölge) desteğinden yararlanılabilecek olup, Dursunbey OSB'de gerçekleştirilecek yatırımlar 4. bölge desteğinden yararlanabilecektir.

 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım