İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

Organize Sanayi Bölgeleri

Sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri organize sanayi bölgeleri olmuştur. Organize Sanayi Bölgeleri, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir.

OSB’DE YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI

Kar amacı gütmeyen, sanayicisine rekabet edilebilir, kaliteli, uygun fiyatlı enerji temini ve alt yapı hizmeti götürme hedefinde olan OSB’ler, sanayinin ortak sorunlarına ortak çözümler üreten fayda kuruluşlarıdır.

Daha Ucuz Elektrik, Doğalgaz, Su Bedelleri: OSB’ler, iletim müşterisi olduklarında dağıtım şirketine ödenmekte olan kayıp/kaçak, iletim, dağıtım, perakende hizmet bedelleri karşılıklarını ödemeyerek, bu hizmetleri kendisi üreterek, sadece maliyetleri sanayicilere yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu ucuzlama ortalama % 20’leri aşmakta, yapılan yatırımların geri ödemeleri tamamlandığında daha üst oranlara çıkıp sürekli olmaktadır.

OSB’ler, tedarikçi şirketlerden daha uygun fiyatlı doğalgaz temin etmekte ve bunu sanayicisine yansıtmaktadır.

OSB’de içme-kullanma ve proses su kullanımı ile atık su deşarjı bulunduğunu varsayarsak, belediyenin hizmetlerinden yararlanılmıyor olması nedeniyle su birim m3 fiyatları OSB dışına göre daha uygun fiyatlarla yatırımcıya yansımaktadır.

Atık Su Arıtma ve Çevre: Günümüzün yükselen değeri çevre konusunda OSB’ler, önemli avantajlar sağlamaktadır. Gerek atık su arıtma tesisleri kurulumu ve işletmesi, gerek katı atıkların bertarafı ve çevre mevzuatı kapsamında sanayicilerine hem mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekte hem de daha uygun fiyatlı hizmet sağlamaktadır.

OSB’lerde Daha Çok Teşvik ve Destek: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi kapsamında OSB’lerde yatırım yapan yatırımcılara avantajlar sağlanmaktadır. Bölgesel ve büyük ölçekli teşvikler kapsamında OSB’lere yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden yararlanmaktadır.

OSB’lerde yatırım yapan işletmeler bu avantajların dışında aşağıdaki avantajlardan faydalanmaktadır:

 • Arazi alımlarında KDV muafiyeti
 • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti
 • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti
 • Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti
 • OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmıyor olması durumunda katı atık vergisi muafiyeti

Balıkesir’de sanayi yatırımlarına uygun 3 farklı konumda 5 Organize sanayi bölgesi aktif olarak faaliyet göstermektedir.

 • 850 Dönüm Arazi Stoku
 • 355 Parsel Sayısı

Balıkesir’deki organize sanayi bölgeleri profesyonel kadrolarca ve modern yönetim anlayışıyla idare edilen, özel sektör hassasiyetleri ön planda tutularak yönetilen sanayi alanlarıdır.

 • Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
 • Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi
 • Bandırma Organize Sanayi Bölgesi
 • Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
 • Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dışında faaliyet gösteren tüm OSB’ler karma sanayi bölgesi statüsündedir.

İlde organize sanayi bölgeleri için yatırımlar devam etmekte olup, 5 OSB’nin yanı sıra Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmesi İhtisas Organize Bölgesi, Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi ve Bandırma’da Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları devam etmektedir.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcılara avantajlı yatırım ortamının sunulması için genişleme çalışmaları devam etmektedir.

osb

Bölge OSB’lerinde ağırlıklı olarak emek yoğun sektörler faaliyette bulunmakta olup, rekabetçi avantaja sahip olabilecek ileri teknolojili sektörlerde uzmanlaşma açısından bir fırsat bulunmaktadır. Bu sektörlerin başında 2023 yılına kadar ülkede 40 Milyar € katma değer yaratması beklenen yenilenebilir enerji teknolojisi sektörü gelmektedir. Yaşlanan nüfus ve buna bağlı olarak artan sağlık sorunları sebebiyle hızla gelişmesi beklenen medikal elektronik sanayii ve ilaç sektörü de yatırım için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Balıkesir’de yer alan yabancı sermayeli yatırımlar çoğunlukla madencilik, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bölgedeki yabancı sermayeli sanayi işletmelerinin hemen hemen hepsinin Avrupa menşeli olduğu görülmektedir. Ekonomi Bakanlığı’nca 2012 yılında yayımlanan teşvik sistemi mevzuatı gereği Balıkesir 3. bölgede yer almaktadır. İlde yapılacak yatırımlarda geçerli olan gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği, vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği yatırımların artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Teşvik sistemi kapsamında yatırımlar organize sanayi bölgesinde gerçeklemesi halinde bir alt bölge (4. bölge) desteğinden yararlanılabilecektir.