Duyurular

TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı Açıldı

Program Adı : B – B GRUBU AR-GE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Çağrı Adı : B GRUBU AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Çağrı Başlangıç Tarihi : 17.03.2023

Çağrı Bitiş Tarihi : 17.05.2023 23:59:00

Basılı Belge Son Teslim Tarihi : 31.05.2022

Genel Açıklama : B GRUBU AR-GE PROJE ÇAĞRISI 2023-B-01

Çağrı Amacı

Sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten ve problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek ticarileşme potansiyeli taşıyan ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Başvuru Alanları

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 1. ·         Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 2. ·         Biyomalzeme
 3. ·         Biyoteknoloji
 4. ·         Doku Mühendisliği
 5. ·         Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  (Direnç taşıma özelliğine sahip mikroorganizmalara yönelik Ar-Ge Projeleri)
 6. ·         Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 7. ·         Medikal Robotik
 8. ·         Nörobilim
 9. ·         Rehabilitasyon Teknolojileri
 10. ·         Tanı Kiti
 11. ·         Tıbbi Cihaz
 12. ·         Yapay Organ

Çağrı Özel Şartları

Projede Görev Alabilme Şartları Nelerdir?

-Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.), başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yöneticisi/yürütücüsü olarak görev alamazlar.

-Proje başlama tarihinden sonra proje ekibinden herhangi birinin yukarıda sayılan görevlere gelmesi durumunda, göreve geldiği tarih itibariyle proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından projedeki görevine son verilir ve durum TÜSEB’e yazılı olarak bildirilir. Bu kişinin proje yöneticisi/yürütücüsü olması durumunda önerilecek yeni proje yöneticisi/yürütücüsü hususu TÜSEB tarafından karara bağlanır.

-TÜSEB Değerlendirme Kurullarında (DK) veya değerlendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında görevli kişiler (panelist, moderatör, danışman vb.), görevli oldukları çağrı programı kapsamındaki projelerde herhangi bir görev alamazlar; ancak, diğer destek programları ve DK üyesi olarak görev almadıkları çağrı programları kapsamındaki projelerde görev alabilirler.

-Proje yöneticisi/yürütücüsünün Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yönetici/yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir. Danışmanların projede görev alabilmesi için ikamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz.  Yabancı uyruklu bir kişi projede “yurt dışı araştırmacı” ve/veya “yurt dışı danışman” olarak görev alabilir. Yabancı uyruklu yurt dışı araştırmacıların her türlü yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden proje yürütücüsü ve ilgili Kurum/Kuruluş sorumludur.

– Projede danışmanın görev alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

-Proje değerlendirme/izleme sürecinde görev alan kişi, değerlendirdiği/izlediği projede veya değerlendirdiği projenin yeniden önerilmesi durumunda önerilen projede görev alamaz.

– Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak danışman olma kriterlerini sağlıyorlarsa, danışman olabilirler.

– Kamu veya özel bir kurum/kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer alabilmesi için başvuru aşamasında bağlı olduğu kurum/kuruluşun en üst düzey yetkilisinden izin belgesi alması gerekir.

Başvuru ve detaylı bilgi için https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım