Duyurular

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2022-2 BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı Açıldı

2022-2 BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı

  • İklim Değişikliğinin Çölleşme/Arazi Tahribatıyla Birlikte Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Yenilikçi Çözümler
  • Yapay zeka tabanlı tedarik, lojistik ve dağıtım ağları optimizasyonu ve otomasyonu çözümleri (atık, emisyon ve maliyet azaltımı)
  • Konut ve binalarda ısıtma ve soğutma, aydınlatma ihtiyacını optimize edecek ileri malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları 
  • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım 
  • Tarım ve hayvancılık atıklarının değerlendirilerek yakıt, ısı, elektrik ve organomineral gübre (biyogübre) gibi katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik çözümler
  • Atık ve artıkların geri dönüşümü ile ilgili gübre elde etme teknolojilerinin geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 

İş fikri başvuruları 1 Haziran 2022 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır.

Detaylı bilgiye aşağıda yer alan web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2022-2-bigg-yesil-buyume-cagrisi-acildi#:~:text=2022%2D2%20BiGG%20Ye%C5%9Fil%20B%C3%BCy%C3%BCme%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1%20%C3%96n%20Ba%C5%9Fvurular%C4%B1%201%20Haziran,63%20Uygulay%C4%B1c%C4%B1%20Kurulu%C5%9F%20taraf%C4%B1ndan%20al%C4%B1nacakt%C4%B1r

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2023 Web Tasarım