Duyurular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denizüstü RES potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından denizlerdeki rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alma çağrısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa Birliği, AB Katılım Öncesi Aracı (IPA) Enerji Sektörü maliyetine yönelik Program Faz IV Projesi kapsamında Met Okyanus ve Rüzgar Ölçüm Çalışmaları için Danışmanlık Hizmetleri Türkiye’de Offshore Rüzgar Sahası İncelemesi yaptırmak için danışmanlık hizmetleri alacak. İsteklilerin ilgi beyanlarını 03 Temmuz’a kadar bildirmeleri gerekiyor.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında meteorolojik ve Bakanlıkça seçilecek olan belirli açık deniz sahalarında oşinografik analiz ve ölçümler yapılacak ve çalışmalar aşağıdaki başlıkları içerecek.

  • Uygulama aracılığıyla bilgilendirilen analiz, ölçüm ve anket faaliyetleri
  • meteorolojik ve oşinografik ölçüm sistemleri
  • Yüksek kaliteli ve güvenilir meteorolojik ve oşinografik verilerin elde edilmesi
  • Meteorolojik ve oşinografik ölçüm sistemi uygulamasının hazırlanması ve veri analiz raporları
  • Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik deniz tabanı araştırma raporlarının hazırlanması ve tüm anket çıktılarının ve diğer ilgili faaliyetlerin değerlendirilmesi.

BAŞVURULAR

İlgi beyanı vermeyi düşünenler, mesai günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yabancı Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Birimi, Nasuh Akar M., Türkocağı C., No:2, A-Blok Kat: 4, No:60, Ankara adresinden detaylı bilgi alabilecekler.

İlgi beyanı vermek isteyenlerin en geç 03 temmuz 2023 tarihinde saat 14.00’e kadar dosyalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yabancı Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Birimi, Nasuh Akar M., Türkocağı C., No:2, A-Blok Kat: 4, No:60, Ankara adresine, Engin Bostancı dikkatine arzedilmek üzere, elden teslim etmeleri gerekiyor.

https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//EK1_%C4%B0lgi_Beyan%C4%B1_Talebi_%20ve_%C5%9Eartname_202306021458.pdf

 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi
No:28/1 Karesi - Balıkesir / Türkiye
İletişim
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. © 2024 Web Tasarım