İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım

Turizm

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, katma değeri yüksek yatırımların teşvik edilerek artırılması, üretim ve istihdam rakamlarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet gücünü artıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amaçları doğrultusunda yatırımlar için destek sağlamaktadır. Balıkesir’deki yatırımlar, 6 bölgeli Türkiye teşvik sisteminde bölgesel teşviklerde 3. Bölge desteklerinden yararlanmakta olup, Balıkesir’deki termal turizm tesisleri 5. bölge kapsamında destek almaktadır. KTKGB alanı olan Erdek, Avşa, Paşalimanı ve Ekinlik’te yapılacak her türde turizm konaklama yatırımları da 5. bölge kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi sunumu için tıklayınız

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvikten yararlanan yatırımda temin edilecek ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

KDV İstisnası

Teşvikten yararlanan yatırım kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda KDV ödenmemektedir.

Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği

Teşvik kapsamında gerçekleşen ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça ödenecektir.

Vergi İndirimi

Teşvik kapsamında olan yatırımlarda yatırım yapılan bölgelere ait oranlara göre gelir ve kurumlar vergisi belirli bir süre indirimli ödenmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesi ile gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın bazı durumlarda hızlandırılması için ücretsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği

Bölgesel yatırımlarda teşvik kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde faiz indirimi desteği bulunmaktadır.

KOSGEB

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemek için çeşitli destekler sunulmaktadır. Bu destekler işletmelerin yatırımlarını büyütmesi ve teknoloji kullanım oranlarını artırması amacıyla verilmektedir.

Destek türüne göre çeşitli oranlarda hibe ve kredi olanakları sunan KOSGEB, bölgedeki yatırımlar için ciddi avantaj sağlamaktadır.

  • Kredi Faiz Desteği
  • KOBİ Proje Destek Programı
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB destekleri sunumu için tıklayınız

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Turizm Programı kapsamında küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konseptli konaklama ve restoran hizmetlerinin geliştirilmesine, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesine ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezileri, hobi bahçeleri, binicilik, dağcılık, bisiklet yolları, balık avlama gibi) için kurulacak tesislere geri ödemesiz hibe sağlamaktadır.

TKDK Destekleri sunumu için tıklayınız

Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası, anonim şirketlerin kalkınma odaklı yatırımlara yönelmelerini sağlamak, işletmenin karlılık ve verimliliğini sağlamak, ortaklık yapılarının geliştirilmesine katkı sağlamak ve sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile orta ve uzun vadede kredi imkânları sağlamaktadır.

Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler

Kamu Taşınmazlarının ve Orman Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi

Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki araziler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, bedeli karşılığında yatırımcılara tahsis edilmektedir.

Orman Fonuna Katkı Bedelinin Taksitlendirilmesi

Ormanlık alanlarda yapılan turizm yatırım belgeli tesislerin, Orman Kanunu hükümleri uyarınca ödemek zorunda oldukları bedeli, yerin verilmesini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte ödemeleri sağlanmaktadır.

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretlerinde İndirim

Turizm yatırım veya işletme belgesi sahibi yatırımcılar elektrik, gaz ve su ücretlerini, o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerin en düşüğü üzerinden ödeyebilmektedir.

Haberleşme Kolaylıkları

Turizm belgeli işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her bir başvuru, diğer başvurulara göre önceliğe sahiptir.

Yabancı Personel Çalıştırma İzni

Turizm işletmelerinde, işletme toplam personel sayısının %10’unu geçmeyecek şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilmektedir.

Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatili

Turizm işletmeleri resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde herhangi bir izne tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmektedir.

Turizm Kredileri

Turizm Bankası Anonim Şirketi, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapılacak yatırımlara yabancı kaynaklardan kredi desteği sağlayabilmektedir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmelere “Proje Teklif Çağrısı” yöntemiyle hibe vermektedir.

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında KOBİ’lerin, program için belirlenmiş konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunabildikleri bir destek türüdür. Yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilen destek programlarında bugüne kadar alternatif turizm hizmetlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda işletmelere destekler verilmiş olup desteklenecek konu ve sektörler her yıl, her program özelinde değişebilmektedir.

Sunulan projelerden puan sırasına göre sıralanan projeler program bütçesine göre hibe almaya hak kazanmaktadır. Başarılı olan projelere %50 oranında hibe verilmektedir. Hibenin bir bölümü firmalara ön ödeme olarak peşin verilmekte olup finansman sıkıntısını giderici niteliktedir. Başvuru yapılabilecek aktif bir hibe programı olup olmadığına ve hibe programlarına ilişkin güncel bilgilere www.gmka.gov.tr/destekler adresinden erişim sağlanmaktadır