İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Balıkesir'de Yatırım
RSS

Tüm Haberler

Jeotermal Sondaj Faaliyetlerine Destek 30 July 2018
foto
Jeotermal araştırma ve geliştirme, yalnızca sondaj için yüksek sermaye harcamaları gerektiren güç üretimi için doğrulanabilecek doğal kaynağa ilişkin belirsizlik nedeniyle, yüksek riskli bir yatırımdır. MTA araştırma ve lisans verme faaliyetlerini sınırlandırmış olup, an itibariyle yatırımcılar lisans alanına ilişkin haklarını elde ettikten sonra araştırma riskinin %100’ünü finanse etmek zorundadırlar. Hatta, birçok farklı ülkede olduğu gibi, jeotermal kaynak doğrulanıp enerji tesisinin inşası başlayıncaya kadar, Türkiye’de ticari finansman genel olarak mümkün değildir.
[Devamı]
Yatırımcılar İçin OSB'lerdeki Parsellere Bedelsiz Tahsis Düzenlemesi 06 June 2018
foto
Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilecek. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, OSB'lerde yer alan parsellerin, ilçelerin gelişmişlik kademelerine bağlı olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Parsellerin birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademede yüzde 40, üçüncü kademede yüzde 60, dördüncü kademede yüzde 80 indirimli, beşinci ve altıncı kademelerde ise bedelsiz olarak tahsisine karar verildi.
[Devamı]
Bakan Zeybekci’den İhracatçıya “Kolaydestek.gov.tr” Çağrısı 22 March 2018
foto
Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve evraklara erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için "www.kolaydestek.gov.tr" sitesi hizmete sunuldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla sahaya inen uzmanların yüzlerce firmayla mülakat gerçekleştirmesiyle "www.kolaydestek.gov.tr"nin kurulmasına uzanan süreç başladı. Bakanlıkça sunulan desteklerin kullanım süreçlerindeki sorunların tespit edilmesi ve buna yönelik çözümler üretilmesi için yapılan mülakatlar sonucu, şirketlerin mevzuata erişme, anlama ve yorumlamada zorluklar yaşadığı, başvuru yapmada güçlük çektikleri, bazı firmaların başvuru yapsalar bile desteklerden faydalanamayacaklarını düşündükleri hatta "Devlet Destekleri Danışmanlığı" adı altında bir meslek grubunun oluştuğu tesp...
[Devamı]
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 21 March 2018
foto
Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik 09.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte Öngörülen Tahsis Koşulları
[Devamı]
Turizm Yatırımı Yapacak Balıkesir'e Gelsin 18 April 2017
TURİZM YATIRIMI YAPACAK BALIKESİR’E GELSİN Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, turizm konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcıyı deniz turizminin yanı sıra termal, doğa, yeme ve içme turizmi konusunda önemli bir yere sahip olan Balıkesir’e davet etti. Çaltı, turizmin Balıkesir’de artık 12 ay sürebileceğini de hatırlattı.
[Devamı]
Filli Boya’dan Balıkesir’e 120 Milyon TL Yatırım 03 March 2017
foto
Filli Boya’dan Balıkesir’e 120 Milyon TL Yatırım Türkiye’de ısı yalıtımı faaliyetine 2003 yılında başlayan ve yalıtım meselesini sosyal sorumluluk projesi olarak gören Filli Boya, Balıkesir’e 120 Milyon TL’lik yeni bir yatırım kararı aldı.
[Devamı]
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 11. Etap Tebliğ Uygulama Rehberi Yayımlandı 21 October 2016
foto
Kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceği program ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi; tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması; tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi; Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlanmaktadır. Destek konuları, bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; ham derinin işlenmesi; hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; soğuk hava deposu yatırımları; çelik silo yapımı; yenilenebilir enerji kullanan yeni sera; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri; bilişim sistemleri ve eği...
[Devamı]
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Başladı 31 August 2016
foto
Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla Kocaeli Sanayi Odası'nın üstlendiği ve bu yıl 9.’su düzenlenen “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonu için başvurular alınmaya başlanmıştır. Çözüm Ortakları * Price Waterhouse Coopers Türkiye, * Kocaeli Üniversitesi, * Gebze Teknik Üniversitesi, * Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bölgesel Ortaklar * Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, * Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. * İstanbul Kalkınma Ajansı, * Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, * Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve * Trakya Kalkınma Ajansı’dır. Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonun amacı; * Yüksek verimlilikle çalışan, * Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, * Finansal olarak başarılı iş sonuçları e...
[Devamı]
Tarımsal Gıda Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler İçin Fon Fırsatı 16 June 2016
foto
Tarımsal gıda alanında üretim, işleme ve tarım makinaları gibi konularda faaliyet gösteren işletmeleriniz için önemli bir fon fırsatından yararlanma şansı sizleri bekliyor. Bu program ile tarımsal gıda firmalarının atıklarını, yan ürünlerini ve artıklarını değerlendirerek firmaların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak ve değer katmak; tarımsal teknolojiyi geliştirerek, küçük ve orta ölçekte faaliyet gösteren çiftçiler için tarımsal verimliliği artırmak ve Türkiye’de tarımsal ürün ve hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek konularında olmak üzere üç alanda destek sağlanacaktır.
[Devamı]
Yatırımcılar İçin Araziniz Varsa GMKA’ya Gelin 20 January 2016
foto
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Esra Kocabaş, hayata geçirdikleri Coğrafi Bilgi Sistemiyle bölgede yatırım yapacaklara rehber olduklarını belirterek, yatırımcılara arazilerini tahsis etmek isteyenlerin sisteme kaydolması için çağrıda bulundu.
[Devamı]
Sayfalar: 123